• Παρεχόμενες υπηρεσίες

       Αρχιτεκτονικές μελέτες
       Μελέτες αποκατάστασης διατηρητέων οικοδομών
       Αλλαγή χρήσης
       Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
       Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
       Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
       Αρχιτεκτονική τοπίου
       Αστικός σχεδιασμός
       Επιβλέψεις
       Τρισδιάστατες απεικονίσεις

 • Yπηρεσίες μέσω δικτύου συνεργατών

       Στατικές μελέτες
       Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
       Επιμετρήσεις ποσοτήτων
       Τοπογραφικές μελέτες


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me